Historie Tuinen van West

Historie van Tuinen van West

De ontginning door de Kennemer Boeren en het gevolg daarvan

 

Rond 1100 begonnen de Kennemer Boeren het enorme moeras te ontginnen dat nu de Tuinen van West zijn. Ze kwamen hier, omdat de duinen door klimaatverandering te droog werden. Ze begonnen aan de rand van het IJ veel verderop met het verbouwen van boekweit. De ontginning verliep van Noord-Oost naar Zuid-West.

 

Het idee hierachter was dat door de Zuidwesterwind het overtollige water terug het IJ in werd geblazen. Het IJ was een binnenzee van de Zuiderzee en dus was het water nog zout. Omdat het een veengebied was zakte de grond en kwam het steeds meer onder zeespiegel te staan. Daardoor liep het gebied vol met water, zeker bij vloed. Daarop besloot men sluizen te maken om het water weg te houden. Toch bleef de grond zakken en kwamen de kavels steeds meer richting Lutkemeer te liggen.

 

Zo kwam er een hulpas om bij de boekweit en later de koeien te komen. Die as is nu de Osdorperweg. Na verloop van tijd was er alleen nog veeteelt, gelukkig haalde Amsterdam hun graan toch van de Oostzeehandel vandaan. De oude verkaveling van Noord-Oost naar Zuid-West is nog goed te zien in de Osdorper Binnenpolder Zuid.

 

Overigens kun je daar ook goed het turfsteken uit de slootjes terug zien. Dat deden boeren als ze extra inkomsten nodig hadden. Dat afgraven was niet zonder risico, want de sloten werden steeds breder en daardoor kreeg het water meer grip op het land en liep het op den duur helemaal onder. Zo is onder andere het Haarlemmermeer ontstaan.

 

Door het afsteken van het veen werden de slootjes steeds breder. Dit kun je nog steeds zien in de Osdorper Binnenpolder Zuid

De werkverschaffing van 1920 en het turfsteken

 

De Osdorper Binnenpolder Noord is een geheel ander verhaal. Die is redelijk laat ontgint ten tijde van de werkverschaffing van 1920. Dat was best tragisch. kantoorbedienden die nooit een schop in de handen gehad hadden moesten nu veen uit de grond halen. Ze stapten ter hoogte van wat nu der P.J. Oudstraat is uit de tram die liep van Amsterdam naar Zandvoort. Door het veen steken liep de huidige Eendrachtsbuurt volledig onder water. Zes meter hadden ze het afgegraven. Bij Halfweg is er nog een restant van de sluis waarlangs de boten kwamen die het veen gingen afschepen naar andere plekken.

 

Een Amsterdamse aannemer zag toen wel brood in deze ondergelopen polder en kocht het op en maakte de grootste ijsbaan van Nederland. Uiteindelijk heeft deze geen lang leven gehad. Acht jaar van 1935 tot en met 1943, want toen kwamen de Duitsers het hout dat gebruikt was voor het clubgebouw opeisen om de Atlantikwal te versterken. Op de dijk zie je nog het fundament liggen. Na de oorlog heeft men de polder weer drooggelegd en hebben ze het in particulieren handen gegeven.

 

 

Kantoorklerken werden in de jaren '20 aan het werk gezet. Ze moesten met een schep zonder er ooit eerder één in hun handen hebben gehad turf gaan steken.

 

Door het turfsteken liep de hele Osdorper Binnenpolder Noord vol met water. Op een bepaald moment moest men met een bootje richting de de laatste stukken grond. Hier kun je ook de turf zien dat de turf aan het drogen is.

Van Eesteren en het Algemene Uitbreidingsplan Amsterdam

 

Toentertijd kwam van Eesteren om de hoek kijken met Algemene Uitbreidingsplan. Die vond dat er tuinbouw moest komen dichtbij Amsterdam. Slappe gewassen als sla verwelken snel en dan is het niet meer lekker. Het moest een soort proeftuin worden van een organisatie die helaas vrijwel meteen failliet ging. De boeren wiens land onteigend was en aan de andere kant van de Osdorperweg zaten werd toen gevraagd terug te keren.

 

Meeste van de boeren hadden ander werk gevonden, zoals een hoveniers zaak begonnen. Een aantal boeren kwamen uiteindelijk wel terug en ging door met boeren. Inmiddels was de grond wel kleiachtige, daarom stapte ze weer over op landbouw in plaats van veeteelt. Tevens hoefden ze niks te betalen. Dit liep door tot kort in het nieuwe millennium. Ze kregen wel te horen als er nieuwe plannen kwamen dat ze weg moesten.

 

  •  

Van Eesteren wou graag veel tuinbouw in de huidige Tuinen van West. Rechtsonder op de foto zie je kassen staan.

Copyright © All Rights Reserved